کتاب راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده

بررسی ها :

تومان14,000

فصل اول: مبحث فروش و فروشندگی
فصل دوم: راهکارهای ارتباط با مشتری
فصل سوم: آموختن مهارت برقراری ارتباط در کسب‌و‌کار
فصل چهارم: اهمالکاری
فصل پنجم: انگیزه در کسب‌و کار
فصل ششم: آمادگی جسمانی فروشنده
فصل هفتم: روش‌های ترغیب مشتری
فصل هشتم: بازاریابی
فصل نهم: چگونه می‌توانیم فروش خود را بیشتر کنیم

شابک: 7-55-6982-600-978

توضیحات

کتاب راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده

تکنیک های و راهکارهایی کاملاً عملی برای فروشندگان ایرانی

شابک: ۷-۵۵-۶۹۸۲-۶۰۰-۹۷۸