۱۳۹۷/۰۴/۰۶
خلاصه کتاب اثر مرکب

خلاصه کتاب اثر مرکب – قسمت دوم

کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی است که در قسمت اول بخش هایی از خلاصه آن را بیان کردیم. در ادامه می توانید ادامه خلاصه این […]
۱۳۹۷/۰۴/۰۴
خلاصه کتاب اثر مرکب

خلاصه کتاب اثر مرکب – قسمت اول

کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردی توضیح می دهد که چگونه با اهمیت دادن بیشتر به تصمیمات کوچک و اثر تجمعی شان بر زندگی مان، تغییرات […]