۱۳۹۶/۱۱/۰۴
شناخت شش منبع اصلی یک کسب و کار (سازمان فروش)

شناخت شش منبع اصلی یک کسب و کار (سازمان فروش)

به طور کلی حوزه بازاریابی و فروش، زیرمجموعه ای از علم اقتصاد است. اقتصاد نیز عبارت است از “تخصیص” بهینه ی منابع محدود برای ارضای خواسته […]