۱۳۹۷/۰۵/۰۲
چرا شرکت های دارای برند قوی به مدیران خود حقوق کمتری می پردازند؟

چرا شرکت های دارای برند قوی به مدیران خود حقوق کمتری می پردازند؟

یکی از عقاید بنیادین بازاریابی این است: «مصرف کنندگان تا حدی معتقدند که استفاده از برندهای با اعتبار، تصویر خود آنها را بهبود می بخشد. در […]