۱۳۹۷/۰۵/۲۹
نکات کاربردی برای بهبود مذاکرات

نکات کاربردی برای بهبود مذاکرات

تقریباً تمام معامله ها نیازمند استراتژی مناسبی برای مذاکرات هستند. حال این معامله هرچه که می خواهد باشد؛ خرید و فروش، انتقال مالکیت، اجاره یا…. همیشه […]
۱۳۹۷/۰۵/۲۷
آیا می دانید تغییر نگرش برای افزایش فروش لازم است؟

آیا می دانید تغییر نگرش برای افزایش فروش لازم است؟

بسیاری از مشتریانی که با واحد فروش تماس می گیرند، قبلاً به اندازه کافی در مورد محصول یا خدمات اطلاعات کسب کرده و نسبتاً تحت تاثیر […]
۱۳۹۷/۰۵/۲۶
قراردادهای مورد نیاز برای طراحی ابزارهای مالی

قراردادهای مورد نیاز برای طراحی ابزارهای مالی – قسمت چهارم

در قسمت اول بیان گردید که انواع قراردادهایی که می توان بر مبنای آنها به طراحی ابزارهای مالی پرداخت عبارتند از: قرض دین بیع اجاره اجاره […]
۱۳۹۷/۰۵/۱۹
قراردادهای مورد نیاز برای طراحی ابزارهای مالی

قراردادهای مورد نیاز برای طراحی ابزارهای مالی – قسمت سوم

در قسمت اول بیان گردید که انواع قراردادهایی که می توان بر مبنای آنها به طراحی ابزارهای مالی پرداخت عبارتند از: قرض دین بیع اجاره اجاره […]
۱۳۹۷/۰۵/۱۵
قراردادهای مورد نیاز برای طراحی ابزارهای مالی

قراردادهای مورد نیاز برای طراحی ابزارهای مالی – قسمت دوم

در قسمت اول بیان گردید که انواع قراردادهایی که می توان بر مبنای آنها به طراحی ابزارهای مالی پرداخت عبارتند از: قرض دین بیع اجاره اجاره […]
۱۳۹۷/۰۵/۱۲
قراردادهای مورد نیاز برای طراحی ابزارهای مالی

قراردادهای مورد نیاز برای طراحی ابزارهای مالی – قسمت اول

انواع قراردادهایی که می توان بر مبنای آنها به طراحی ابزارهای مالی پرداخت عبارتند از: قرض دین بیع اجاره اجاره به شرط تملیک جعاله استصناع شرکت […]