۱۳۹۷/۰۲/۱۸
ریسک های نوین در بازاریابی نوین

ریسک های نوین در بازاریابی نوین – قسمت دوم

در قسمت اول مقاله «ریسک های نوین در بازاریابی نوین» به تغییرات و رشد تکنولوژی در بین مردم و شرکت ها اشاره شد که با خود […]
۱۳۹۷/۰۲/۱۶
ریسک های نوین در بازاریابی نوین

ریسک های نوین در بازاریابی نوین – قسمت اول

یکی از فیلم های کارتونی شرکت والت دیزنی به نام «پیش به سوی جنگل» حاوی دو پیام جالب برای من بود: «نخست اینکه مواظب آنچه آرزو […]