۱۳۹۷/۰۵/۰۵
6 نقل قول آموزنده از وارن بافت

۶ نقل قول آموزنده از وارن بافت

وارن بافت مشهورترین سرمایه گذار امروز دنیا است. تخصص او صرفاً محدود به مسائل مالی نمی شود، موضوعات بسیاری وجود دارد که می توانید از این […]