۱۳۹۷/۰۳/۳۱
5 درس از بیش از 200 کارآفرین

۵ درس از بیش از ۲۰۰ کارآفرین

من معمولاً می گویم که چقدر خوش شانس هستم، چرا که قادر به جمع آوری درس هایی مهم از کارآفرینان موفق هستم. من خودم به عنوان […]