۱۳۹۷/۰۵/۲۲
7 نکته طلایی از کتاب پله پله تا اوج

۷ نکته طلایی از کتاب پله پله تا اوج

۱) کتاب پله پله تا اوج نوشته زیگ زیگلار می خواهد رخوت و بی حالی را از میان بر دارد. اگر زندگی به هم ریخته و […]
۱۳۹۷/۰۵/۰۱
5 نکته طلایی از کتاب تو همانی که می اندیشی نوشته جیمز آلن

۵ نکته طلایی از کتاب تو همانی که می اندیشی نوشته جیمز آلن

۱) مفهوم اصلی کتاب تو همانی که می اندیشی این است: «ذهن انسان او را شکل می دهد، شخصیت او را می سازد و سرنوشتش را […]